Dofinansowania

Główna Dofinansowania
NIE MUSISZ FINANSOWAĆ SAM INWESTYCJI

W IQ Energy wspieramy w pozyskiwaniu środków

Bezzwrotne dofinansowanie na fotowoltaikę, pompę ciepła, a także możliwość pożyczki i odliczenia ulgi od dochodu – sprawdzimy, która opcja jest dostępna dla Ciebie. Transformacja energetyczna to jedno z kluczowych zagadnień na tapecie, stąd rząd i samorządy wspomagają obywateli m.in. w wymianie starych źródeł ciepła na nowe oraz zakładaniu nowych instalacji. Dlatego z dużym prawdopodobieństwem możesz liczyć na dotację na swoją inwestycję. My znajdziemy najlepszą dla Ciebie i dopełnimy wszystkich formalności.

Rodzaje dotacji o jakie możesz się ubiegać

Ile wynosi dofinansowanie z programu „Mój prąd ?”

Odzyskaj do 50% kosztów wybierając elementy instalacji z kategorii:.

– Magazyny energii elektrycznej (pojemność min. 2kWh) – zwrot do 7,500 zł
– Magazyny ciepła – zwrot do 5,000 zł
– HEMS (systemy zarządzania energią elektryczną i cieplną w budynku) – zwrot do 3,000 zł
– EMS2 (systemy zarządzania energią pozyskaną z instalacji PV) – zwrot do 3,000 zł

*Posiadając instalację od 2 kW do 10 kW otrzymasz 4,000 zł. Jeżeli rozszerzysz ją o magazyn ciepła lub energii kwota wzrośnie do 5,000 zł!

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Czym jest dotacja Warszawska

 

Zgodnie z obowiązującym prawem warszawiacy są zobowiązani do wymiany starego kopciucha, który nie spełnia wymogów klasy 3, 4 i 5 do końca 2022 r.
Miasto wspiera swoich mieszkańców dotacjami, które w znacznym stopniu odciążają mieszkańców kosztami związanymi z wymianą urządzeń.

Czy Dotacja Warszawska łączy się z fotowoltaiką?

Urząd Miasto Stołecznego Warszawy proponuje wesprzeć swoich mieszkańców także w innych sektorach OZE. Decydując się na wymianę starego systemu grzewczego, możesz ubiegać się o dotację na:
.

  • odnawialne źródła energii (OZE), tj. kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe – ale tylko pod warunkiem, że współpracują one z nowym, ekologicznym źródłem ogrzewania,
  • wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej.

 

 

Ile wynosi dofinansowanie z programu Dotacja Warszawska?

Osoba decydująca się na skorzystanie z dotacji do końca 2022 roku może otrzymać nawet do 70% wysokości dofinansowania kosztów wymiany. Ponad to, jeśli zdecydujesz się wymienić swojego „kopciucha” możesz otrzymać dotację na instalację fotowoltaiczną w kwocie do 15 tys. złotych, jednak nie więcej niż 1500zł/1kW zainstalowanej mocy. Kluczowym warunkiem jest ten, aby inwestycja miała miejsce na terenie miasta Warszawy.

Kalkulator do obliczania dotacji na realizację inwestycji

Czym jest dotacja Energia Plus

 

Energia Plus jest programem prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest wsparcie dla osób prowadzących działalność gospodarczą w realizacji inwestycji montażu paneli fotowoltaicznych. Główne założenia programu odnoszą się do zniwelowania negatywnego oddziaływania ich przedsiębiorstw na pobliski ekosystem.

 

Kto może się ubiegać 

Beneficjentami programu Energia Plus mogą być przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą (zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 roku).

 

Ile wynosi dofinansowanie z programu Energia Plus?

Dotację można otrzymać na dwa sposoby:

  • Poprzez otrzymanie zwrotnej pożyczki – od 0,5 mln zł do 300 mln zł –  do 80% kosztów kwalifikowanych
  • Poprzez otrzymanie bezzwrotnego dofinansowania – do 50% kosztów kwalifikowanych

Okres spłaty nie może wynosić więcej niż 15 lat licząc od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy. Część kosztów wsparcia może zostać umorzonych w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, jednak nie więcej niż 1 mln zł.

 

Jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie finansowe?

Aby spełnić kryteria programu trzeba wykazać, że:

  • W roku poprzedzającym składanie wniosku, przeciętne zużycie energii nie może wynosić mniej niż 2 GWh/rok.
  • Należy przeprowadzić audyt energetyczny, a inwestycja musi być efektem rekomendacji wystawionej na jego podstawie.
  • Oszacowanie oszczędności energii na poziomie nie mniejszym niż 5%.

 

Energia Plus – do kiedy można ubiegać się o dofinansowanie?

Wnioski do programu można składać w terminie do 16.12.2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

 

Dowiedź się więcej

Czym jest program AgroEnergia

 

AgroEnergia to program skierowany do osób prowadzących gospodarstwo rolne, którzy w ramach tego programu mogą ubiegać się o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na instalację OZE.

 

Kto może się ubiegać

Wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

 

Ile wynosi dofinansowanie z programu AgroEnergia?

Dofinansowanie z programu AgroEnergia przewiduje budżet w wysokości 200 mln złotych na dofinansowania oraz pożyczki do instalacji fotowoltaicznej, które mają być realizowane w latach 2019-2025.
Dotacja została podzielona na dwie sekcje. Program przewiduje wsparcie w wysokości 15 zł. dla instalacji o mocy 10-30kW, ale nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowanych oraz 25 tys. zł. przy instalacji przy instalacji 30-50kW, jednak nie więcej niż 13% kosztów kwalifikowanych.
Jeśli zechcemy rozszerzyć naszą inwestycję o pompę ciepła, możemy liczyć na dodatkowe wsparcie w wysokości 10 tys. zł.
W przypadku magazynu energii warunek dodatkowej dotacji, która stanowi 20% kosztów kwalifikowanych, jest to, że magazyn energii musi być zintegrowany ze źródłem energii.

 

Czy można otrzymać dofinansowanie w formie pożyczki?

Jest to druga forma przyznawania dofinansowania, która sięga nawet do 100% kosztów kwalifikowanych.

 

AgroEnergia – do kiedy można ubiegać się o dofinansowanie?

Program ma zostać uruchomiony w czerwcu 2021 r. przy czym nabór wniosków ma zakończyć się w III kwartale 2021 r. 

 

Dowiedz się więcej

Czym jest program czyste powietrze ?

 

Program „Czyste Powietrze” jest systemem dopłat do wymiany pieców w domach jednorodzinnych. Aby wziąć w programie udział, wnioskodawca nie może przekraczać kwoty 100 tys. zł rocznego dochodu. W przypadku wymiany źródła ciepła, konieczne jest zlikwidowanie pieca na paliwa stałe.

 

Ile wynosi dofinansowanie z programu czyste powietrze?

W zależności od progu dofinansowania, osoba pragnąca skorzystać z programu może otrzymać do 10 tys. zł na termomodernizację, do 25 tys. zł na wymianę pieca i termomodernizację i do 30 tys. zł montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę pieca oraz termomodernizację budynku
Zależnie od poziomu dofinansowania, można otrzymać do 10 tys. zł na samą termomodernizację, do 25 tys. zł na wymianę pieca i termomodernizację oraz do 30 tys. zł na wymianę pieca, montaż instalacji fotowoltaicznej i termomodernizację budynku.

 

Do kiedy można się ubiegać o dofinansowanie?

Funkcjonowanie programu dofinansowań zaplanowana jest na lata 2018-2027 w trybie ciągłym.

 

Kalkulator dofinansowania

Wybróbuj

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

 

Od 1 stycznia 2019 roku możemy skorzystać także z tzw. ulgi termomodernizacyjnej, która stanowi część rządowego planu wspierającego walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Dzięki uldze odliczymy od dochodu wszelkie wydatki, które ponieśliśmy na zmniejszenie zużycia energii cieplnej w naszym domu. W przypadku fotowoltaiki będzie to koszt zakupu instalacji jak również jej montażu. Bez względu na to według jakiej skali podatkowej się rozliczamy, poniesione przez nas nakłady możemy odliczyć od dochodu. Jeżeli w pierwszym roku podatkowym nie uda nam się odliczyć pełnej kwoty, wówczas pozostałą kwotę możemy rozliczać w kolejnych zeznaniach podatkowych, maksymalnie w ciągu 6 lat.

 

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Praktycznie każdy kto jest właścicielem bądź współwłaścicielem domu jednorodzinnego i dokonuje termomodernizacji budynku. Z odliczenia mogą skorzystać osoby fizyczne, które swoje dochody opodatkowują według jednolitej stawki podatku liniowego (19%), według skali podatkowej (17% lub 32%), lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

 

Ile wynosi ulga termomodernizacyjna?

Dotacja ma formę ulgi, od podatku którą możemy sobie odliczyć od podatku dochodowego. Możliwość odliczenia nawet 53 000 zł poniesionych kosztów.

 

 

„Ulga termomodernizacyjna” do kiedy można odliczyć kwotę od podatku?

Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 

Jak wypełnić rozliczenie podatku o ulgę?

Przy zakupie instalacji w IQ Energy oferujemy pełną pomoc przy wypełnieniu PIT (ulga) nawet po założeniu instalacji.

 

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Skontaktuj się z nami