Dofinansowanie na fotowoltaikę - Mój Prąd

Pytania i odpowiedzi

Czym jest dotacja Mój Prąd?


„Mój Prąd” to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Program przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy jakości powietrza, przede wszystkim na obszarach słabo zurbanizowanych oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

 

Praktycznie każdy kto planuje instalację w swoim domu. Dokładniej program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby.

Ile wynosi dofinansowanie z programu "Mój prąd"?

 

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej na instalacje o mocy od 2 do 10 kWp. Wysokość dotacji z programu “Mój Prąd” może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, ale nie może przekroczyć 3 tys. złotych.

 

Budżet czyli ile środków jest dostępnych w programie?
 

Środki przeznaczone na program "Mój prąd" wynoszą 1 mld zł czyli około 200 tys. Instalacji.

Czy dotacja jest opodatkowana?
 

Dotacje udzielone w ramach programu "Mój Prąd" korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Jak wypełnić wniosek?
 

Przy zakupie instalacji w IQ Energy oferujemy wypełnienie wniosku za Ciebie. Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Jakie dokumenty są potrzebne do wypełnienia wniosku?
 

  1. Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaiczne
  2. Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie
  3. Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy w którym go zainstalowano
  4. Klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd”.
  5. Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji)

Zadzwoń już teraz!  

Jeśli masz jakieś wątpliwości nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Zadzwoń teraz