Dofinansowanie na fotowoltaikę - Mój Prąd

Pytania i odpowiedzi

Czym jest dotacja Mój Prąd?


„Mój Prąd” to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Program przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy jakości powietrza, przede wszystkim na obszarach słabo zurbanizowanych oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

 

Praktycznie każdy kto planuje instalację w swoim domu. Dokładniej program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby.

Ile wynosi dofinansowanie z programu "Mój prąd"?

 

Dotacja pod hasłem “Mój Prąd” dedykowana jest indywidualnym gospodarstwom domowym. Beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną wyłącznie na własne potrzeby. Jedynym wymogiem jest zawarcie kompleksowej umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej lub zakładem energetycznym, która dotyczy wprowadzania do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

 

Dofinansowanie “Mój Prąd” ma postać bezzwrotnej pomocy finansowej dla inwestycji, która obejmuje zakup oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2kW do 10 kW. Dotacja pokrywa do 50 procent kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji i wynosi nie więcej niż 3000 złotych na jedno przedsięwzięcie.

 

Dofinansowaniu nie podlegają projekty mające na celu zwiększenie mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

 

Budżet czyli ile środków jest dostępnych w programie?
 

Środki przeznaczone na program "Mój prąd" wynoszą 1 mld zł czyli około 200 tys. Instalacji.

Czy dotacja jest opodatkowana?
 

Dotacje udzielone w ramach programu "Mój Prąd" korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Jak wypełnić wniosek?
 

Przy zakupie instalacji w IQ Energy oferujemy wypełnienie wniosku za Ciebie. Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Jakie dokumenty są potrzebne do wypełnienia wniosku?
 

  1. Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaiczne
  2. Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie
  3. Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy w którym go zainstalowano
  4. Klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd”.
  5. Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji)

Zadzwoń już teraz!  

Jeśli masz jakieś wątpliwości nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Zadzwoń teraz