Program Energia Plus

Pytania i odpowiedzi

Czym jest program "Energia Plus"?
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi program pod nazwą “Energia Plus”, który przeznaczony jest dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą. Jego zadaniem jest udzielenie wsparcia finansowego w realizacji projektu montażu paneli fotowoltaicznych. Najważniejszym założeniem programu jest ograniczenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na lokalny ekosystem.


Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, mogą otrzymać dotację na dwa sposoby:

  • w formie zwrotnej pożyczki do 85 procent kosztów kwalifikowanych,
  • w postaci bezzwrotnego dofinansowania do 50 procent kosztów kwalifikowanych.

Ile wynosi dofinansowanie z programu "Energia Plus"?
 

Okres przewidziany na spłatę pożyczki nie może przekroczyć 15 lat, licząc od terminu planowanej wypłaty pierwszej transzy. Umorzeniu może podlegać część kosztów wsparcia – w wysokości maksymalnie 10 procent wypłaconej pożyczki, lecz nie więcej niż 1 milion złotych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 

Aby stać się beneficjentem programu "Energia Plus", należy:

  • wykazać, że w roku poprzedzającym składanie wniosku przeciętne zużycie energii elektrycznej wyniosło nie mniej niż 2 GWh/rok,
  • oszacować oszczędność energii elektrycznej na poziomie co najmniej 5%,
  • przeprowadzić audyt energetyczny, przy czym inwestycja musi być efektem rekomendacji uzyskanej na jego podstawie.

WAŻNE:

 

O dofinansowanie z programu “Energia Plus” można się ubiegać do 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Zadzwoń już teraz!  

Jeśli masz jakieś wątpliwości nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Zadzwoń teraz