Program AgroEnergia

Pytania i odpowiedzi

Czym jest program "AgroEnergia"?
 

Program AgroEnergia skierowany jest wyłącznie do osób prowadzących gospodarstwo rolne. Rolnicy indywidualni mogą się starać o uzyskanie dotacji na instalację OZE z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
 

Beneficjentem programu “AgroEnergia” może stać się osoba fizyczna będąca użytkownikiem wieczystym, właścicielem, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nie większej niż 300 hektarów. Ważne jest, aby rolnik indywidualny przez co najmniej 5 lat zamieszkiwał gminę, w której położona jest owa nieruchomość - wchodząca w skład gospodarstwa rolnego i prowadzona osobiście.

Ile wynosi dofinansowanie z programu "AgroEnergia"?
 

Budżet programu “AgroEnergia” wynosi 200 milionów złotych. Dotacje będą realizowane do 2025 roku. Obejmują instalacje fotowoltaiczne o mocy od 50 kWp do 1 MWp. Dofinansowanie oznacza pokrycie 40 procent kosztów kwalifikowanych. Kwota ta nie może jednak przekroczyć 800 000 złotych. W przypadku kredytu inwestor może uzyskać dotację pokrywającą nawet 100% kosztów instalacji, lecz okres spłaty nie może przekroczyć 15 lat.

WAŻNE:
 

Program “AgroEnergia” został uruchomiony w czerwcu 2021 roku. Nabór wniosków zakończy się w III kwartale 2021 roku.

Zadzwoń już teraz!  

Jeśli masz jakieś wątpliwości nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Zadzwoń teraz